ЗА НАС

Дега Тех е динамична фирма, специализирана в лазерно рязане на метали, металообработката, обработката на пластмасови листи, вакуум формоване, широкоформатен UV печат върху плоскости.

 

Ако търсите надеждно и ефективно решение за вашите проекти, Дега Тех е вашето решение. Ние можем да ви предложим гъвкави решения, които да отговарят на вашите нужди и изисквания. Спестява ви време и сме посветени на прецизността и качеството на нашата работа.

Свържете се с нас днес и ще се уверите в качеството на услугите, които предлагаме. Високият стандарт на работа на Дега Тех гарантира, че ще бъдете изцяло доволни от нашата работа и ще имате успешни проекти.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да предоставяме на клиентите си изключително ниво на обслужване, като постигаме високо ниво на професионализъм във всичко, което правим. Ние вярваме, че качеството е ключът към успеха и затова се стремим да гарантираме, че всички наши продукти и услуги отговарят на най-високите стандарти на качество и да предоставяме на клиентите ни оптимално удовлетворение.

За нас е важно да работим в тясно сътрудничество с клиентите си, за да разберем техните нужди и изисквания и да можем да предложим най-доброто решение за тях. Ние прилагаме стриктни стандарти за качество, които са в основата на всички наши процеси, и не правим компромиси с тях.

Политика по Качеството

Дега Тех е динамична фирма, специализирана в лазерно рязане на метали, металообработката, обработката на пластмасови листи, вакуум формоване, широкоформатен UV печат върху плоскости.
 
Нашата мисия е да предоставяме на клиентите си изключително ниво на обслужване, като постигаме високо ниво на професионализъм във всичко, което правим. Ние вярваме, че качеството е ключът към успеха и затова се стремим да гарантираме, че всички наши продукти и услуги отговарят на най-високите стандарти на качество и да предоставяме на клиентите ни оптимално удовлетворение.
 
За нас е важно да работим в тясно сътрудничество с клиентите си, за да
разберем техните нужди и изисквания и да можем да предложим най-доброто
решение за тях.
 
За изпълнение на поставените цели, ръководството се ангажира да осигури условия и ресурси за внедряване, поддържане и развитие на Система за управление на качеството на база ISO 9001:2015, с която да постигнем:
 
 • – непрекъснато предоставяне на продукти и услуги, които да отговорят на нуждите и очакванията на клиентите, в условията на силно конкурентна среда;
 • – непрекъснато подобряване на процесите и на системата за управление;
 • – партньорство и откритост в съвместната работа с нашите клиенти и доставчици;
 • – наблюдение и отчитане на степента на удовлетвореност на клиентите;
 • – постоянно повишаване на знанията и квалификацията на нашите служители, което е основа за тяхната мотивация и осъзнаване на отговорността им за качеството на продуктите и услугите;
 • – ясно зададени и постоянно контролирани цели по отношение на показателите за резултатност на процесите;
 • – периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати и системен контрол за изпълнението на поставените задачи;
 • – определяне контекста на организацията и всички външни и вътрешни
 • обстоятелства, които влияят върху резултатността на дружеството, както и
 • промените в тях;
 • – определяне, периодично разглеждане и спазване на всички приложими нормативни изисквания, изисквания на клиентите и на другите заинтересовани страни, свързани с управлението на качеството;
 • – определяне на рисковете и възможностите за бизнес процесите, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;
 
Настоящата политика се предоставя при поискване и на външни заинтересовани страни.
 
Политиката по качеството се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.
 
Текущите конкретни и измерими цели се определят при провеждането на прегледа от ръководството.
 

Quality Policy_01.03.2024